เชื่อว่าการปลูกสร้างบ้านหรือการมีบ้านสักหนึ่งหลัง ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของใครหลาย ๆ คน เพราะทั้งงบประมาณในการปลูกสร้าง  การออกแบบก่อสร้างและการวางฐานรากให้มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งต้องประกอบด้วยหลาย ๆ ส่วน และหากมีการต่อเติมบ้านในภายหลังก็จะยิ่งวิตกกังวลกับความแข็งแรงของตัวบ้าน ใครที่กำลังมีปัญหานี้อยู่ ไม่ใช่เรื่องยากเพราะบทความนี้ มีความรู้เกี่ยวกับเข็มเหล็กกับการต่อเติมครัวบ้าน มาแนะนำ

เข็มเหล็ก คืออะไร

เข็มเหล็ก คือเสาเข็มสำเร็จรูปหรือฐานรากชนิดสั้น มีความสำคัญต่ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกับเสาเข็ม ต่างกันที่เสาเข็มจะทำหน้าที่รับน้ำหนักของตัวอาคารทั้งหมดลงสู่ชั้นดินหรือทรายใต้ดิน ส่วนการทำงานของฐานรากเข็มเหล็ก จะใช้แรงยึดกับผิวหน้าดินในการทำให้อาคารแข็งแรง โดยใช้รูปทรงที่เป็นเกลียวเหมือนสกรูที่มีฟินในการเพิ่มการรับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น

เข็มเหล็กสำคัญอย่างไรกับงานต่อเติมบ้าน

เข็มเหล็ก เป็นนวัตกรรมสิ่งปลูกสร้างที่สามารถนำไปใช้เพื่อรับน้ำหนักโครงสร้างเหมือนกับเสาเข็มชนิดอื่น แต่เข็มเหล็กมีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น เข็มเหล็กต่อเติมหน้าบ้าน เข็มเหล็กต่อเติมครัว และเข็มเหล็กต่อเติมเทอเรส นอกจากใช้กับงานประเภทนี้แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับโครงสร้างด้านบนทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นงานไม้ งานปูน หรือเหล็ก

ความสำคัญกับงานต่อเติมครัวบ้าน ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และต้องต่อเติมจากตัวบ้าน ระหว่างต่อเติมอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของตัวบ้าน การเลือกใช้เข็มเหล็กจะไร้แรงสั่นสะเทือนในระหว่างการติดตั้ง ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อตัวบ้าน หรือทำให้ผนังมีรอยแตกร้าว แต่ยังเสริมฐานรากของห้องครัวให้มีความมั่นคงแข็งแรงเช่นเดียวกับตัวบ้าน

ลักษณะของเสาเข็มเหล็กและข้อดีต่องานต่อเติมบ้าน

เข็มเหล็ก คือเสาเข็มที่มีลักษณะเป็นแท่ง และมีลักษณ์พิเศษเป็นใบเกลียวรูปทรงกรวย หรือที่เรียกว่า FIN ซึ่งจะช่วยยึดเกาะพื้นดิน โดยตัวเข็มเหล็กจะทำหน้าที่คอยยึดระหว่างโครงสร้างอาคารกับผิวดินเหนือชั้นดินดานเป็นหลัก ซึ่งเหมาะกับงานออกแบบต่อเติมบ้าน เช่น ต่อเติมครัวซึ่งเป็นบริเวณในพื้นที่แคบ สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว

การปลูกสร้างบ้านที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงถือว่ายากและมีขั้นตอนที่ซับซ้อน แต่งานออกแบบตกแต่งต่อเติมบ้านนั้นยากยิ่งกว่า เพราะนอกจากต้องมีความมั่นคงแข็งแรงเช่นเดียวกับตัวบ้าน ยังต้องคำนึงถึงการวางฐานรากเดิมด้วย การเลือกเข็มเหล็กกับการต่อเติมครัวบ้านหรือต่อเติมส่วน ๆ ของบ้านจึงช่วยเพิ่มความมั่นคงแข็งแรง และไม่ส่งกระทบต่อตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงคน หรือเครื่องจักรในการติดตั้ง