การต่อเติมบ้านทำโรงจอดรถด้วยเสาเข็มเหล็กทำฐานราก ทำให้บ้านไม่ทรุดอีกด้วย จะต่อเติมโรงจอดรถ เราควรใช้เสาเข็มแบบไหน เชื่อว่าหลายคนเคยมีคำถามแบบเดียวกน เพราะโรงจอดรถนั้นเป็นการต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างบ้านเดิม แม้จะดูเหมือนง่าย แต่ก็ต้องการความแข็งแรงในระดับหนึ่ง การใช้เสาเข็มคอนกรีตสำหรับบางพื้นที่อาจไม่ตอบโจทย์ เพราะต้องคำนึงถึงแรงสั่นสะเทือนที่จะกระทบทั้งบ้านเรา แล้วก็บ้านข้างเคียง จึงได้เกิดเทคโนโลยีเสาเข็มเหล็กต่อเติมโรงจอดรถขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์การต่อเติมโครงสร้างเบา ข้อดีของมันก็คือ มีเข็มเหล็กให้เราเลือกใช้งานหลากหลายรุ่นแต่ละรุ่นมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่แตกต่างกัน สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง

งานต่อเติมที่จอดรถยนต์ ส่วนมาแล้วมักจะเป็นการต่อเติมส่วนของโครงหลังคา เป็นหลัก และอาจจะมีงานเทคอนกรีตพื้นเพื่อเพิ่มการรับน้ำหนักหรืออาจจะมีการเทคอนกรีตเพื่อปรับระดับพื้นเนื่องจากการทรุดตัว

เนื่องจากการต่อเติมหลังคาที่จอดรถส่วนมากแล้วมักจะเป็นพื้นที่ส่วนด้านหน้าของอาคาร ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่เดียวในการเลือกรูปแบบให้เข้ากับอาคารเดิมตลอดจนการเลือกวัสดุที่ใช้ในการต่อเติม ซึ่งอาจจะช่วยทำให้บ้านดูดีและสวยงามขึ้นมาก